ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

İSTANBUL DKÇS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul DKÇS İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2.650.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili işletme müdürlüğüne teslimi işi.

18 MART TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

18 Mart Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3.000.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi işi.

TEKİRDAĞ DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 12.000.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi işi.

TEKİRDAĞ DKÇS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ DKÇS İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2.650.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili işletme müdürlüğüne teslimi mal alımı işi.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 750.000 litre (±%20) motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi mal işi.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Çayırdan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 1.500.000 kg 3 nolu fuel-oil’in nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi işi.

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Çayırhan Termik Santralinin İhtiyacı Olan 180.000 Litre Motorinin Temini Ve İlgili İşletme Müdürlüğüne Teslimi işi.

İSTANBUL DKÇS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul DKÇS İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 90.000.000 litre motorinin satın alınması ve İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi işi.

İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE TEKİRDAĞ DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 90.000.000 litre motorinin ve Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 60.000.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletmelere teslim edilmesi işinin Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 60.000.000 litre motorinin nakliye dahil satın alınması ve teslim edilmesi işi.